Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söderön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderön 525 13,7% 20,0% 37,7% 28,6% 5,9% 53,9% 46,1%   2,1%
Summa 525 13,7% 20,0% 37,7% 28,6% 5,9% 53,9% 46,1% 2,1%

http://www.val.se