Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gräsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsö 619 9,2% 25,0% 30,9% 34,9% 4,8% 55,3% 44,7%   1,3%
Summa 619 9,2% 25,0% 30,9% 34,9% 4,8% 55,3% 44,7% 1,3%

http://www.val.se