Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alunda-Ekeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda-Ekeby 1553 17,8% 30,7% 31,7% 19,8% 8,2% 52,5% 47,5%   0,6%
Summa 1553 17,8% 30,7% 31,7% 19,8% 8,2% 52,5% 47,5% 0,6%

http://www.val.se