Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gimo Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gimo Västra 1287 20,9% 27,6% 23,6% 27,9% 8,5% 50,6% 49,4%   1,6%
Summa 1287 20,9% 27,6% 23,6% 27,9% 8,5% 50,6% 49,4% 1,6%

http://www.val.se