Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öster 1813 23,4% 25,5% 24,0% 27,0% 7,8% 45,0% 55,0%   1,5%
Summa 1813 23,4% 25,5% 24,0% 27,0% 7,8% 45,0% 55,0% 1,5%

http://www.val.se