Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenkulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkulla 1544 19,1% 30,8% 17,3% 32,8% 6,3% 46,6% 53,4%   0,8%
Summa 1544 19,1% 30,8% 17,3% 32,8% 6,3% 46,6% 53,4% 0,8%

http://www.val.se