Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bryngelstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bryngelstorp 1517 10,4% 36,7% 21,4% 31,4% 6,0% 50,2% 49,8%   2,2%
Summa 1517 10,4% 36,7% 21,4% 31,4% 6,0% 50,2% 49,8% 2,2%

http://www.val.se