Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svärta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svärta 789 11,9% 36,0% 32,2% 19,9% 6,7% 53,2% 46,8%   0,3%
Summa 789 11,9% 36,0% 32,2% 19,9% 6,7% 53,2% 46,8% 0,3%

http://www.val.se