Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eskilstuna Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstuna Centrum 1682 33,2% 31,3% 17,8% 17,7% 8,9% 47,6% 52,4%   4,9%
Summa 1682 33,2% 31,3% 17,8% 17,7% 8,9% 47,6% 52,4% 4,9%

http://www.val.se