Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekeby-Brottsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby-Brottsta 1326 13,5% 35,4% 21,3% 29,9% 6,2% 49,1% 50,9%   0,5%
Summa 1326 13,5% 35,4% 21,3% 29,9% 6,2% 49,1% 50,9% 0,5%

http://www.val.se