Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Helgesta-Valhalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helgesta-Valhalla 1280 11,9% 34,9% 25,1% 28,1% 6,2% 51,2% 48,8%   2,0%
Summa 1280 11,9% 34,9% 25,1% 28,1% 6,2% 51,2% 48,8% 2,0%

http://www.val.se