Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rådhustorget-Mälarbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådhustorget-Mälarbaden 1696 13,2% 35,4% 30,2% 21,1% 6,3% 51,8% 48,2%   2,8%
Summa 1696 13,2% 35,4% 30,2% 21,1% 6,3% 51,8% 48,2% 2,8%

http://www.val.se