Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gökstensparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gökstensparken 1393 12,6% 27,4% 23,4% 36,6% 7,3% 46,1% 53,9%   0,6%
Summa 1393 12,6% 27,4% 23,4% 36,6% 7,3% 46,1% 53,9% 0,6%

http://www.val.se