Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hällbybrunns S Råby-Rek

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällbybrunns S Råby-Rek 1443 13,1% 42,6% 28,4% 15,9% 6,7% 48,9% 51,1%   1,0%
Summa 1443 13,1% 42,6% 28,4% 15,9% 6,7% 48,9% 51,1% 1,0%

http://www.val.se