Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hällbybrunns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällbybrunns Norra 1209 14,3% 34,6% 26,3% 24,8% 6,5% 52,4% 47,6%   0,8%
Summa 1209 14,3% 34,6% 26,3% 24,8% 6,5% 52,4% 47,6% 0,8%

http://www.val.se