Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Öja-Västermo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öja-Västermo 1328 13,6% 27,9% 28,3% 30,2% 6,6% 50,8% 49,2%   1,0%
Summa 1328 13,6% 27,9% 28,3% 30,2% 6,6% 50,8% 49,2% 1,0%

http://www.val.se