Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hammarby-Sundby-Vallby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammarby-Sundby-Vallby 1454 12,8% 32,8% 34,9% 19,5% 5,9% 52,4% 47,6%   1,1%
Summa 1454 12,8% 32,8% 34,9% 19,5% 5,9% 52,4% 47,6% 1,1%

http://www.val.se