Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 1 (Nedre Vasastaden V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 1 (Nedre Vasastaden V) 1571 30,2% 25,5% 22,0% 22,3% 7,0% 49,5% 50,5%   7,1%
Summa 1571 30,2% 25,5% 22,0% 22,3% 7,0% 49,5% 50,5% 7,1%

http://www.val.se