Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 3 (Övre Vasastaden Ö) 1259 48,6% 27,8% 12,7% 10,9% 8,0% 48,5% 51,5%   2,1%
Summa 1259 48,6% 27,8% 12,7% 10,9% 8,0% 48,5% 51,5% 2,1%

http://www.val.se