Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V) 1216 43,0% 30,0% 13,7% 13,2% 7,2% 54,4% 45,6%   1,7%
Summa 1216 43,0% 30,0% 13,7% 13,2% 7,2% 54,4% 45,6% 1,7%

http://www.val.se