Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 9 (Gottfridsberg NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 9 (Gottfridsberg NO) 1372 41,3% 28,6% 14,0% 16,2% 8,2% 49,1% 50,9%   1,3%
Summa 1372 41,3% 28,6% 14,0% 16,2% 8,2% 49,1% 50,9% 1,3%

http://www.val.se