Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 10 (Gottfridsberg SO) 1180 43,2% 21,6% 14,1% 21,1% 10,4% 50,2% 49,8%   1,7%
Summa 1180 43,2% 21,6% 14,1% 21,1% 10,4% 50,2% 49,8% 1,7%

http://www.val.se