Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 12 (Barhäll-Tornhagen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 12 (Barhäll-Tornhagen) 1381 17,2% 30,2% 27,3% 25,3% 8,0% 48,7% 51,3%   1,3%
Summa 1381 17,2% 30,2% 27,3% 25,3% 8,0% 48,7% 51,3% 1,3%

http://www.val.se