Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärna 1 (Malmslätt SO mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 1 (Malmslätt SO mfl) 874 13,5% 45,3% 24,4% 16,8% 7,0% 52,9% 47,1%   2,1%
Summa 874 13,5% 45,3% 24,4% 16,8% 7,0% 52,9% 47,1% 2,1%

http://www.val.se