Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärna 2 (Malmslätt mellersta)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 2 (Malmslätt mellersta) 1011 12,2% 35,8% 23,5% 28,5% 6,0% 51,4% 48,6%   1,4%
Summa 1011 12,2% 35,8% 23,5% 28,5% 6,0% 51,4% 48,6% 1,4%

http://www.val.se