Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärna 3 (Tokarp)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 3 (Tokarp) 1089 12,7% 33,6% 34,0% 19,7% 8,3% 51,2% 48,8%   0,9%
Summa 1089 12,7% 33,6% 34,0% 19,7% 8,3% 51,2% 48,8% 0,9%

http://www.val.se