Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärna 4 (Malmslätt V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 4 (Malmslätt V) 1285 14,2% 38,4% 24,6% 22,9% 9,1% 46,4% 53,6%   0,9%
Summa 1285 14,2% 38,4% 24,6% 22,9% 9,1% 46,4% 53,6% 0,9%

http://www.val.se