Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö) 1147 15,3% 29,3% 25,1% 30,3% 8,2% 49,9% 50,1%   1,0%
Summa 1147 15,3% 29,3% 25,1% 30,3% 8,2% 49,9% 50,1% 1,0%

http://www.val.se