Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V) 1047 15,5% 34,6% 26,8% 23,1% 6,6% 48,8% 51,2%   1,4%
Summa 1047 15,5% 34,6% 26,8% 23,1% 6,6% 48,8% 51,2% 1,4%

http://www.val.se