Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Flistad-Ljung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flistad-Ljung 998 13,9% 41,6% 27,2% 17,3% 6,5% 52,1% 47,9%   1,3%
Summa 998 13,9% 41,6% 27,2% 17,3% 6,5% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se