Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stjärnorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stjärnorp 590 14,1% 34,9% 31,5% 19,5% 7,1% 50,3% 49,7%   1,5%
Summa 590 14,1% 34,9% 31,5% 19,5% 7,1% 50,3% 49,7% 1,5%

http://www.val.se