Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skäggetorp 1 (Skäggetorp C)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 1 (Skäggetorp C) 1155 16,6% 27,1% 23,0% 33,2% 7,2% 47,9% 52,1%   3,5%
Summa 1155 16,6% 27,1% 23,0% 33,2% 7,2% 47,9% 52,1% 3,5%

http://www.val.se