Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skäggetorp 2 (Nygård)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 2 (Nygård) 1225 25,6% 27,5% 22,4% 24,5% 11,1% 50,1% 49,9%   4,1%
Summa 1225 25,6% 27,5% 22,4% 24,5% 11,1% 50,1% 49,9% 4,1%

http://www.val.se