Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skäggetorp 4 (Skäggetorp V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 4 (Skäggetorp V) 1117 29,7% 33,9% 21,3% 15,0% 11,2% 50,0% 50,0%   3,4%
Summa 1117 29,7% 33,9% 21,3% 15,0% 11,2% 50,0% 50,0% 3,4%

http://www.val.se