Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N) 994 27,0% 34,0% 22,4% 16,6% 9,0% 52,3% 47,7%   2,4%
Summa 994 27,0% 34,0% 22,4% 16,6% 9,0% 52,3% 47,7% 2,4%

http://www.val.se