Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ryd 1 (Ryd N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 1 (Ryd N) 1294 43,7% 20,0% 14,0% 22,3% 16,2% 55,4% 44,6%   3,2%
Summa 1294 43,7% 20,0% 14,0% 22,3% 16,2% 55,4% 44,6% 3,2%

http://www.val.se