Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ryd 2 (Ryd SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 2 (Ryd SO) 1395 55,7% 22,0% 10,5% 11,8% 19,4% 55,8% 44,2%   3,9%
Summa 1395 55,7% 22,0% 10,5% 11,8% 19,4% 55,8% 44,2% 3,9%

http://www.val.se