Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ryd 3 (Ryd SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 3 (Ryd SV) 1029 57,4% 22,8% 11,2% 8,6% 17,9% 62,3% 37,7%   3,9%
Summa 1029 57,4% 22,8% 11,2% 8,6% 17,9% 62,3% 37,7% 3,9%

http://www.val.se