Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ryd 4 (Ryd NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 4 (Ryd NO) 1088 43,0% 25,7% 15,8% 15,4% 11,5% 55,6% 44,4%   2,0%
Summa 1088 43,0% 25,7% 15,8% 15,4% 11,5% 55,6% 44,4% 2,0%

http://www.val.se