Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ryd 5 (Ryd mellersta)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 5 (Ryd mellersta) 893 95,6% 4,3% 0,1%   39,9% 72,5% 27,5%   2,4%
Summa 893 95,6% 4,3% 0,1% 39,9% 72,5% 27,5% 2,4%

http://www.val.se