Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mullsjö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 3 890 14,3% 29,8% 32,2% 23,7% 5,7% 52,4% 47,6%   0,9%
Summa 890 14,3% 29,8% 32,2% 23,7% 5,7% 52,4% 47,6% 0,9%

http://www.val.se