Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mullsjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 2 1515 21,4% 34,7% 28,4% 15,6% 9,5% 49,6% 50,4%   0,5%
Summa 1515 21,4% 34,7% 28,4% 15,6% 9,5% 49,6% 50,4% 0,5%

http://www.val.se