Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mullsjö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 4 1473 16,0% 29,5% 24,7% 29,8% 7,5% 49,8% 50,2%   1,0%
Summa 1473 16,0% 29,5% 24,7% 29,8% 7,5% 49,8% 50,2% 1,0%

http://www.val.se