Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnarsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarsbo 1510 16,6% 33,0% 21,7% 28,8% 6,8% 48,2% 51,8%   1,3%
Summa 1510 16,6% 33,0% 21,7% 28,8% 6,8% 48,2% 51,8% 1,3%

http://www.val.se