Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustav Adolf-Brandstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Adolf-Brandstorp 1285 18,2% 32,3% 27,5% 21,9% 6,3% 52,2% 47,8%   1,2%
Summa 1285 18,2% 32,3% 27,5% 21,9% 6,3% 52,2% 47,8% 1,2%

http://www.val.se