Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 10 1697 49,7% 26,2% 11,2% 12,8% 8,2% 49,6% 50,4%   1,6%
Summa 1697 49,7% 26,2% 11,2% 12,8% 8,2% 49,6% 50,4% 1,6%

http://www.val.se