Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 12 1259 25,1% 28,8% 22,8% 23,3% 9,9% 46,9% 53,1%   1,3%
Summa 1259 25,1% 28,8% 22,8% 23,3% 9,9% 46,9% 53,1% 1,3%

http://www.val.se