Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 13 1410 32,3% 31,9% 16,2% 19,5% 10,1% 48,6% 51,4%   1,0%
Summa 1410 32,3% 31,9% 16,2% 19,5% 10,1% 48,6% 51,4% 1,0%

http://www.val.se