Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 6 1602 15,5% 31,5% 23,0% 30,0% 6,4% 48,2% 51,8%   1,2%
Summa 1602 15,5% 31,5% 23,0% 30,0% 6,4% 48,2% 51,8% 1,2%

http://www.val.se