Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kristina 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 13 1331 28,7% 32,2% 19,2% 19,8% 7,2% 44,0% 56,0%   1,9%
Summa 1331 28,7% 32,2% 19,2% 19,8% 7,2% 44,0% 56,0% 1,9%

http://www.val.se